Genel Kurul Duyurusu

30 Nisan 2023 tarihinde yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul 2. toplantısında, toplantı yeter sayısı sağlanamamıştır. İleri tarihte yapılacak olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul tarihi duyurulacaktır.

BALHED Yönetim Kurulu