Olağanüstü Genel Kurul İkinci Toplantı Çağrısı

Olağanüstü Genel Kurul İkinci Toplantı Çağrısı:
28.04.2018 de yapilan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu üyelerimizden Dr. Fevzi TURGUT ve Dr. Hatice SEMERCİ’nin vermiş oldukları Olağanüstü Genel Kurul çağrısı isteği içeren dilekçelerine istinaden ve Tüzüğümüzün ilgili maddesi gereği, Olağanüstü Genel Kurulun 19.05.2018 tarihinde saat 13:00 de BALHED büro adresinde yapılmasına karar verilmişti ancak yapılan ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığından ikinci toplantı 26.05.2018 tarihinde saat 13:00 de yine aynı adresde yapılacaktır.
Olağanüstü Genel Kurul gündemi:
1. Açılış
2. İstiklal marşı okunması ve saygı duruşu
3. Divan teşekkülü
4. Derneğin 1 yıllık değerlendirilmesi
5. Gündem için ek dilekçe alınması
6. Ek dilekçelerin görüşülmesi.