Seçimli Olağan Genel Kurul Duyurusu

Balıkesir Aile Hekimleri Derneği (BALHED)
Seçimli Olağan Genel Kurul Duyurusu

Sayın Üyemiz,
Derneğimizin seçimli olağan genel kurul toplantısı 13.04.2019 (cumartesi günü) tarihinde saat 14:00’de Kuva-i Milliye Mah. Ihlamur Sk. No:19/1 Karesi / BALIKESİR adresindeki Dernek büromuzda yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 27.04.2019 (Cumartesi günü) tarihinde aynı saat ve yerde yapılacaktır. Gündem maddeleri aşağıda belirtildiği gibidir:

Toplantı Gündem Maddeleri

1- Açılış ve Yoklama
2- Divan Heyeti Teşkili
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
4- Faaliyet programının ve varsa ek gündem maddelerinin belirlenmesi
5- Yönetim Kurulunun faaliyet programının okunması
6- Kesin hesap ve bilançoların çıkarılması
7- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
8- Yönetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası
9- Denetleme Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve kabulü
10- Yönetim Kurulu 7(yedi) Asil, 7(yedi) yedek üyesinin gizli oy ile seçilmesi
11- Denetleme Kurulu 3(Üç) Asil, 3(Üç) yedek üyesinin gizli oy ile seçilmesi
12- Üst Kurul (AHEF) 5(Beş) Asil, 5(Beş) yedek üyesinin gizli oy ile seçilmesi
13- Dilek ve temenniler
14- Kapanış