İl Sağlık Müdürümüz ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanımızla Görüştük

BALHED yönetim kurulu olarak 10.05.2019 tarihinde İl Sağlık Müdürümüz Op.Dr. Mehmet Burak Öztop’u ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanımız Uz.Dr. Refik Budak’ı ziyaret ettik.

Aile hekimliğinin sorunlarını konuştuk ve çözüm yolları bulmaya çalıştık (aşı reddi, fonet sistemi, hastanelerce gebe bildirimlerinin yapılıp izlem girişlerinin yapılmaması, mevzuat dışı rapor işlemleri vb.)

Eylül ayında bir Balıkesir Aile hekimliği çalıştayı yapmayı kararlaştırdık.

Düzenli olarak 15 günlük ve aylık periyotla istişare toplantılarımız olacak.