AHEF Kazanır

http://www.ahef.org.tr/Haber/2322AHEF-KAZANIR.aspx

Denizli ilinde entegre hastanede görevli hekimlerimiz tarafından adli-defin nöbet ücreti ödenmesi talebi ile yaptıkları başvurunun reddedilmesi üzerine AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada mahkemece, adli defin nöbet görevlerinin “yerine giderek” icra edilmesi sebebiyle artırımlı ücretten faydalanılması gerekçe gösterilerek reddedilmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verilmiştir. Bu konuda emsal açılan davalarda da İzmir Bölge İdare Mahkemesi de aynı yönde karar vermiş olup tüm hekimlerimize saygı ile duyurulur…