AHEF Basın Açıklaması

Aşağıdaki AHEF basın açıklamasına http://ahef.org.tr/Detay/2325/BASIN-ACIKLAMASI.aspx bağlantısından ulaşabilirsiniz.

“AHEF BASIN AÇIKLAMASI

Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ‘ nin hekimleriyiz..

Bizi yok sayamazsınız!

Bizler, 82 milyonun canı yansa yanına geldiği ilk adresiz.

Bizi ihmal edemezsiniz!

Biz, halkımızın sağlıklı olması için elinden gelen gayreti gösteren, koruyucu hekimliği önceleyen, iyi hekimliği ilke edinen , toplumun her yaş grubundan bireyin,

yaşlı, genç, bebek, çocuk, gebe hastalarımızın iyilik halinin devamını sağlamaya çalışan meslek grubuyuz.

Bizi görmezden gelemezsiniz.

SON 9 YILDA GELİRLERİMİZ %40 ERİDİ!

Son 9 yılda hak kayıplarımız tahammül edilemez seviyeye gelmiştir. Taleplerimiz dikkate alınmamış, sorunlarımıza kulak tıkanmıştır. Asgari ücret artışı, elektrik ve doğal gaz zamları, kira artış oranları ve yönetmelik değişiklikleri nedeniyle gelirlerimiz % 40 oranında daha az artış göstermiştir.

Artan iş yükü karşısında aile hekimleri kaliteli sağlık hizmeti sunamaz hale gelmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KAYITLARINA GÖRE; HER SAAT BAŞI BİR SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDETE MARUZ KALMAKTADIR.

2017 ‘den sonra sağlıkta şiddet vakaları %168 artmıştır.

Son  6 yılda yaklaşık 70 bin sağlık çalışanı şiddete maruz kalmıştır. Ve bunların %30’u fiziksel şiddettir.

Bizler, günde yüzlerce hastaya bakmaya zorlanan, her geçen gün daha çok darp edilen, görevi sırasında şiddete maruz kalan, vekaletsiz izin hakkı olmayan,

Ülkemizdeki her sağlık raporunun neredeyse tek talep noktası olan,  uygunsuz isteklerin , telafisi imkansız zararlar doğuracağı defalarca kez anlatılmasına rağmen , işe giriş, akli meleke, yivsiz tüfek, sporcu lisans, kreş kayıt, okul, yurt kayıt işlemleri , servis şoförlerinin sağlık raporlarının ısrarla aile sağlığı merkezlerinde düzenlenmesini isteyen bürokratların yazdığı senaryoyu oynamaya zorlanan hekimler…

Bizler, yıllar önce Yunanistandan hekim getirmekle tehdit edilen hekimleriz.

Unutmayız!

Halkımızın sağlığını tehlikeye atacak hiçbir düzenlemeye de izin vermeyiz.

AHEF olarak açtığımız davalar sonunda pek çok yanlışın önüne geçtik. Bu davalarda kamu zararına yol açan yöneticiler de gözden geçirilmelidir.

Uyarıyoruz!!

Kötü hazırlanmış, bizlerin fikirlerinin dikkate alınmadığı , ağza bir parmak bal çalmak için çıkartılan  ama bunda da başarılı olunamayan sağlık raporları yönergesi iptal edilmeli ve samimi bir çözüm için Ahef ile birlikte çalışılmalıdır.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek çözüm önerilerimiz dikkate alınmalı, şiddet uygulayanlar hakkında caydırıcı cezalar içeren yasal düzenleme taleplerimiz hiç vakit kaybetmeden hayata geçirilmelidir. Daha fazla meslek şehidi kabul edilemez.

Günlük hasta sayısı sınırlandırılmalı, iş yükü azaltılmalıdır. Bu haliyle kronik hastalık takiplerinin yapılması, özellikle obezite, diyabet ve hipertansiyon ile etkin mücadele mümkün değildir. 

4 yıldır nedenini aslında bildiğimiz gerekçelerle ısrarla yayınlanmayan ve Maliye Bakanlığı masasında olduğu iddia edilen Aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliği, 9 yıldır yaşanan gelir kayıplarını giderecek çözümlere sahip değilse gözden geçirilmeli, Ahef ‘in önerileri dikkate alınmalı ve son hali Ahef ile istişare edilerek en kısa zamanda yayınlanmalıdır.

Aile hekimliği İl yerelinde 1. basamak hekimliğinin önemini anlayamamış yöneticilerin kararlarına bırakılmamalı, denetimlerde hekimlere baskı uygulayan ve saygısız tavır sergileyen personel bilgilendirilmeli , keyfi ceza puanı uygulamaları yapan idareciler hakkında gerekli incelemeler yapılmalı, her ilin farklı uygulamalarına son verilmeli ve standardizasyon getirilmelidir.

Şimdiye kadar samimiyet ve iyi niyetten uzak tavır gösteren bürokratların Aile Hekimliğinin ilerlemesinde bir faydası olmadığı gibi, alınan kararlarda iş yükü artışına neden olduğu ortadadır.

Taleplerimizin karşılanmaması durumunda hukuk sınırları içinde,

onbinlerce hekim arkadaşımızla birlikte meslek onurumuz için tek yürek olacağımız, haksızlığa boyun eğmeyecegimiz bilinmelidir.

Son uyarı yapılmıştır.

Karar sizin ,

Takdir Yüce Türk Milletinindir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”