AHEF Eylem Planı

http://ahef.org.tr/Haber/2333/EYLEM-PLANI.aspx adresinden ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

ŞİDDETLE ve HAK KAYIPLARI İLE MÜCADELE STRATEJİK EYLEM PLANI

Amaç :

 • Sağlık çalışanlarına yönelik sistematik olarak artan şiddet olaylarının önüne geçilmesi, caydırıcı ve etkin bir şiddet yasasının düzenlenmesi.
 • Hak kayıplarının giderilmesine, ücretlerin erimesine son verilmesi ( son 9 yılda harcama kalemlerinde artışlar ve nüfus azalmaları nedeniyle aile hekimlerinin ortalama 5bin TL , aile sağlığı çalışanlarının aylık ortalama 2bin TL daha az gelir elde ediyor)
 • İş yükü artışının engellenmesi

Hedefler:

 • Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’na  sunulan kanun tekliflerinin hayata geçirilmesinin sağlanması,
 •  Toplumsal farkındalığın ve halkımızı kuşatan şiddet ikliminin sona ermesi adına mesleki sorumluluğumuzun dikkate alınmasının sağlanması,
 •  Mesleki itibarımızın tekrar kazanılması,
 •  Şiddet dilinin toplumdan uzaklaşması adına tüm paylaşlarla birlikte halk bilgilendirme çalışmaları, öfke kontrolünü önlemeye ve evsensel ahlak değerlerine farkındalığı arttırmaya yönelik halk söyleşileri, paneller, eğitimler,
 • Gelir kayıplarının sona erdirilmesi

Yöntem:

EYLEM TAKVİMİ:

 • 05.01.2020 şiddet imza kampanyası


Her gün 10 hastamızdan AHEF tarafından oluşturulan imza kampanyasında sağlıkta şiddetin önlenmesi adına destek istiyoruz.

( 1 ay sürecek kampanyada il derneklerinin aracılığı ile toplanan imzalar Ahef ‘ e ulaştırılacaktır.)
2 milyon imza toplanması hedeflenmektedir.

 Toplanan imzalar bir hafta içerisinde, Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na AHEF tarafından sunulacaktır.

Şiddet dilinin toplumdan uzaklaşması adına tüm paylaşlarla birlikte halk bilgilendirme çalışmaları, öfke kontrolünü önlemeye ve evrensel ahlak değerlerine farkındalığı arttırmaya yönelik halk söyleşileri, paneller, eğitimler

Ulusal basında ‘’ Şiddet varsa biz yokuz ‘’ haberi

 • AHEF ŞİDDET ÖNLEME KOMİSYONU Kurulması ve Komisyona Ülke genelinden iletilen şiddet olaylarının raporlanarak, TBMM Sağlık Komisyonu Milletvekilleri ve Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere İlgili tüm kurumlara düzenli olarak iletilmesi.
 • TBMM ‘de düzenlenecek bir basın açıklaması ile şiddeti önlemeye yönelik Milletvekillerinden destek aranması.

Kanun teklifleri yasalaşıncaya kadar ;

 • Her gün Sağlık bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İlgili Kurul ve Komisyonlarına fax ve mail eylemi ( yazı metni AHEF tarafından hazırlanarak duyurulacaktır )
 • 31.12. 2019-08.01.2020 adalet bakanlığı fax ve mail eylemi (1 hafta boyunca 09:00-17:00 arası)
 • 09.01.2020-15.01.2020 maliye bakanlığı fax ve mail eylemi (1 hafta boyunca 09:00-17:00 arası)
   
 • 16.01.2020-23.01.2020 sağlık bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı fax ve mail eylemi (1 hafta boyunca 09:00-17:00 arası)
 • Ankara Beyaz Önlük Mitingi

08.02.2020 tarihinde ;

Tüm paydaşlarında desteği alınarak Ülkemizin dört bir yanından gelecek sağlık çalışanları ile birlikte geniş katılımlı

ANKARA BEYAZ ÖNLÜK MİTİNGİ

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ .