Duyuru

Balıkesir İl Dernek Başkanımız Dr. Fevzi TURGUT’un, idare tarafından haksız açığa alınma işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması amacıyla;  Balıkesir 1. İdare Mahkemesi’nde 2020/322 E. sayılı dosyası ile YD ve duruşmalı dava açılmıştır.   BALHED ve AHEF  her zaman olduğu gibi aile hekimlerine yönelik yapılan haksızlıklara engel olmaya devam edecektir.