BASINA ve KAMUOYUNA DUYURULUR

Pandemi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok sağlık sistemini ve sağlık çalışanlarını etkiledi. Salgın süresi boyunca Sağlık Bakanımız tarafından sürekli önemle bahsedilen filyasyonu yapan, hastane polikliniklerinin birçoğunun azaltılmış olması ya da halkımızın gitmek istememesi yüzünden poliklinik hizmetleri hastanelerden daha fazla olan aile hekimleri ve aile hekimliği çalışanları maalesef ek ödemelere ve izinlere esnek çalışma sistemine gelince bir türlü akla gelmediler.
İlgili herkesin yakından bildiği gibi Balıkesir Aile Hekimleri Dernek Başkanı’mız Fevzi Turgut esnek çalışmaya geçilmesine izin verilmemesi kararı üzerine yapmış olduğu serzenişten dolayı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2 ay süre ile görevinden açığa alınmıştı. 12.05.2020 tarihinde kendisine tebliğ edilen yazı ile ‘’yapılan soruşturma sonucu düzenlenen raporda muhakkik tarafından getirilen teklif üzerine…’’ görevine iade edilmiştir. Soruşturma halen devam etmektedir. Meslektaşımızın öngörülen süreden önce görevine dönmesi bizim için elbette sevindirici bir haberdir. Ancak daha da önemlisi son zamanlarda camiamızın üzülerek yaşadığı, pandemi ile mücadele önceliğimizin bile engel olamadığı olumsuzlukları tekrar yaşamak istemiyoruz. Fazladan yapılması gereken işlerde ilk akla gelen aile hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının, iş ödüllendirmeye gelince unutulmasını istemiyoruz. Uluslararası kanunlara göre belirlenmiş haklarımızı ve izinlerimizi mahkemeler yolu ile kaznmaya çalışmak zorunda kalmak istemiyoruz. Haklarımızı savunmaya çalıştığımız için mobinge maruz kalmak istemiyoruz.
Son olarak BALHED başkanı Dr. Fevzi Turgut’un göreve iadesine, ‘’yetmez ama evet’’ derken bir daha bu tür durumları yaşamak istemiyoruz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

BALIKESİR AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU