AHEF ÖZELLİKLİ İZLEMLER DUYURUSU

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları olarak, Pandemi döneminde, hiç çekinmeden en önde görevlerimizi yaptık. Hiç bir hizmeti aksatmadık. Bir taraftan halkımızı bilinçlendirmeye çalıştık. Bir taraftan da bizlerin eksiklerini, sorunlarımızı paylaştık ve çözüm önerilerimizi sunduk. Özellikle vaka sayılarının arttığı dönemde yapmamız gerektiğine inandığımız özellikli izlemleri büyük öz veri ile yaptık. 65 yaş üstü aramalar ve seyahat nedenli izlemleri uygulanamaz ve anlamsız bulduğumuz için yapmadık.   Her zaman söylediğimiz gibi saha onaylamadığı bir şeyi yapmaz. Masa başında alınan kararlar her zaman uygulanabilir olmuyor.  Geldiğimiz süreçte artık yeni normal tanımı bile anlamını yitirip herkes normalleşmişken, artık hastalık hakkında nasıl korunulacağı, bulaş yolları ve neredeyse tedavisi herkes tarafından her yerde konuşulurken özellikli izlemlerle bizlerin hasta aramasının bir anlamı kalmamıştır.  Zaten özellikli izlemlerin giderek azalan sayıda yapıldığı bakanlığın da farkında olduğu bir gerçek.   Federasyon olarak Bilimsel gerekliliği ve anlamını yitiren bu izlemlerin yapılmaması kararını aldık. Ayrıca  bu dönemde tüm emeklerimize rağmen yok sayılmaya, ihmal edilmeye ve görmezden gelinmeye karşı mesleki onurumuzu korumak adına bir eylem takvimi planlıyoruz. 8 Ağustos’ta yapacağımız il başkanları( il temsilcileri ) toplantısı ile eylemlerimizi planlayarak en kısa sürede hayata geçireceğiz. Daha önce yaptığımız eylemlerde olduğu gibi birlikte karar alıp birlikte uygulayacağız. Daha iyi aile hekimliği adına Birlikte çalıştığımız  bu yolda birlikte kazanacağız. 

AHEF YÖNETİM KURULU