SAYIN HALKIMIZA DUYURU

Kıymetli basın mensupları ve sayın vatandaşlarımız ; Bugün sabah saatlerinde annesine aşı yaptırmak için Ayvalık 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezine getiren vatandaşımız aşı olmaması nedeniyle annesine nasıl aşı yapılmaz diye aşı odasına dalıp hemşire hanımları darp etmeye başlıyor . Bunun üzerine dışarıda bekleyen bir hasta yakını hemşire hanımları kurtamak için araya giriçdiğinde şahıs tarafından bıçaklanıyor. Darba uğrayan arkadaşlarımız hastaneden darp raporu almışlar ve şuan karakol da ifade veriyorlar. . Basında çıkan haberler yüzünden kontrolsüz bir şekilde aşılamaya gelen ve yetersiz kalan aşı tedariki yüzünden aile hekimliği çalışanlarının darp edileceği defaten basın açıklamaları ile anlatılmıştır. Ve sağlık idaresi uyarılmış olmasına rağmen hiç bir önlem alınmayarak aile hekimliği çalışanlarının darba açık hale getirilmesinin sonucu yaşamış bulunmaktayız . Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüzce acilen gerekli önlemlerin alınması ve yerel basına mutlaka açıklama yapılması elzemdir. Sadece iş için varsayılan ama ne korumak için ne de haklarının ödenmesi için tek bir adım atılmayan sağlık çalışanlarının yok sayılmasından vazgeçilmelidir. Aile sağlığı merkezinde çalışan hekiminden ebe hemşire ve ve hizmetlisine kadar arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Pandemi döneminde gerekli önlemleri almayanları,sorumluluk mevkiinde olanları göreve davet ediyor,olayın takipçisi olacağımız bildirmek istiyoruz.

Balıkesir Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu