Seçimli Olağan Genel Kurul Duyurusu

Valilik kararıyla Seçimli Olağan Genel Kurulumuz ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.

Balıkesir Aile Hekimleri Derneği (BALHED)
Seçimli Olağan Genel Kurul Duyurusu


Sayın Üyemiz,
Derneğimizin seçimli olağan genel kurul toplantısı 10.04.2021 (cumartesi günü) tarihinde saat 14:00’de Kuva-i Milliye Mah. Ihlamur Sk. No:19/1 Karesi / BALIKESİR adresindeki Dernek büromuzda yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 17.04.2021 (Cumartesi günü) tarihinde aynı saat ve yerde yapılacaktır. Gündem maddeleri aşağıda belirtildiği gibidir:
Toplantı Gündem Maddeleri
1- Açılış ve Yoklama
2- Divan Heyeti Teşkili
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
4- Faaliyet programının ve varsa ek gündem maddelerinin belirlenmesi
5- Yönetim Kurulunun faaliyet programının okunması
6- Kesin hesap ve bilançoların çıkarılması
7- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
8- Yönetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası
9- Denetleme Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve kabulü
10- Yönetim Kurulu 7(yedi) Asil, 7(yedi) yedek üyesinin gizli oy ile seçilmesi
11- Denetleme Kurulu 3(Üç) Asil, 3(Üç) yedek üyesinin gizli oy ile seçilmesi
12- Üst Kurul (AHEF) 5(Beş) Asil, 5(Beş) yedek üyesinin gizli oy ile seçilmesi
13- Dilek ve temenniler
14- Kapanış

Not. İl hıfzıssıhha kurulu kararlarında değişiklik olursa (Cumartesi sokağa çıkma yasağı gibi) uygun bulunan bir gün hafta içi saat 18:00 olarak güncelleme yapılacaktır.