Duyuru

Değerli Aile Hekimlerimiz, Sağlık Bakanlığının Yönerge değişikliği ile “0.9” katsayısını “1” olarak değiştirmesi geçici bir durum olup, yaptığımız eylemin önemini unutturmak ve sadece para odaklı HYP ye itiraz ettiğimizin sanılmasından kaynaklanmaktadır. Bu katsayı Yönetmelikte itiraz ettiğimiz noktalardan sadece bir tanesidir. Tüm yetkilerin İl Sağlık Müdürlüklerine verilmesi, istendiği anda sözleşmelerimizin fesih edilebilmesi, entegre birimlerde çalışan Aile Hekimlerinin mazeretli bile olsa 5 kere nöbete iştirak edememeleri durumunda fesih gerçekleşmesi, 65 yaş üstü hekimlerimizin sözleşmelerinin sonlandırılması, cezaevi hekimlerimizin yaşadığı cari ödenek kesintileri, sosyal medyada görüş belirtme cezaları gibi daha bir çok akla izana sığmayan maddeler barındıran yönetmeliğin tamamen iptali için 16 ve 27 Ağustos ta iş bırakıyoruz, 28 Ağustos ta da Ankara’dayız
BALHED Yönetim Kurulu

Not: 16.08.2021 Pazartesi günü Saat 10.00 da Cumartesi Pazarı kurulan yerde, Eski Endüstri Meslek Lisesi karşısı (yeni Mimar SinanEML) Gazi Cafe de buluşulacaktır.