Seçimli Olağan Genel Kurul Duyurusu

Sayın Üyemiz

Derneğimizin seçimli olağan genel kurul toplantısı 15.04.2023 (Cumartesi günü) tarihinde saat 14:00’de Kuva-i Milliye Mah. Ihlamur Sk. No:19/1 Karesi / BALIKESİR adresindeki Dernek büromuzda yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 30.04.2023 (Pazar günü) tarihinde saat 14:00’de Plevne Mh. Okul Cd. No:29/A Altıeylül/BALIKESİR adresindeki Lim10 Cafe‘de yapılacaktır..

Gündem maddeleri aşağıda belirtildiği gibidir:

Toplantı Gündem Maddeleri

1- Açılış ve Yoklama

2- Divan Heyeti Teşkili

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

4- Faaliyet programının ve varsa ek gündem maddelerinin belirlenmesi

5- Yönetim Kurulunun faaliyet programının okunması

6- Kesin hesap ve bilançoların çıkarılması

7- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

8- Yönetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası

9- Denetleme Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve kabulü

10- Balıkesir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün “Tüzük Tadilatı” konulu yazısına istinaden yapılacak olan tüzük değişikliğinin görüşülmesi

11- Yönetim Kurulu 7(yedi) Asil, 7(yedi) yedek üyesinin gizli oy ile seçilmesi

12- Denetleme Kurulu 3(Üç) Asil, 3(Üç) yedek üyesinin gizli oy ile seçilmesi

13- Üst Kurul (AHEF) 5(Beş) Asil, 5(Beş) yedek üyesinin gizli oy ile seçilmesi

14- Dilek ve temenniler

15- Kapanış