Yönetim Kurulumuzda Görev Değişimi

Yönetim Kurulumuzda görev değişimi olmuştur, yeni görev dağılımı şöyledir:

  1. Fevzi TURGUT Başkan
  2. Mehmet Serhat ONUR Başkan Yardımcısı
  3. Hatice SEMERCİ AYLA Genel Sekreter
  4. Mustafa Nazif GÖKÇE Sayman
  5. Özgür YETKİN Üye
  6. Semra BAYRAM Üye
  7. Hüseyin KOPUTAN Üye

BALHED Komisyonlarına Başvuru İlanı

Değerli meslektaşlarımız
Bu dönem görev yapacak komisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

1.      Hukuk, Mevzuat, Bölge Koordinatörlüğü ve Örgütlenme Komisyonu
2.      Eğitim Komisyonu
3.      Basın, Yayın ve İletişim Komisyonu
4.      Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu
5.      Bilimsel Araştırmalar Komisyonu
6.      Hesap İnceleme Komisyonu
7.      AR-GE Komisyonu
8.      Bilişim Komisyonu

Komisyonlarında çalışmak isteyen gönüllülerin derneğimize başvurularını yapmaları gerekmektedir.

BALHED Komisyonları Başvuru Şartları

1.    Başvuru yapacak olan gönüllü aile hekimleri derneğimize üye olmaları gerekmektedir.

2.   Başvuru yapacak olan gönüllü aile hekimleri, BALHED komisyonlarından birden fazla komisyona başvuru yapabilirler.

3.      Başvuru yapacak olan gönüllü aile hekimleri ekte yer alan BALHED komisyonları başvuru belgesini doldurup, derneğimize iletebileceklerdir.

Komisyon Yönergeleri, kurulan komisyonların görüşü alınarak, BALHED Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacaktır.

Herkese iyi çalışmalar.

Başvuru Formu

MEB’ nın İşe Giriş Rapor İsteklerine Düzenleme

MEB’ na bağlı okullarda çalışan öğretmenlerin işe giriş ve periyodik muayeneleri için aile hekimlerinden rapor talep isteğine, Sağlık Bakanlığından yanıt geldi. Sağlık Bakanlığı MEB’ na göndermiş olduğu resmi yazıda;”50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için aile hekimlerinden hizmet alınabileceği belirtilmiş olsa dahi tarafınızca yayımlanan İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formu istenen odyolojik testler, SFT, radyolojik testler, psikolojik testler gibi testleri aile hekimleri yapmaya haiz değildir. Ayrıca Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar eki Ek-6 da durum bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu Formatı Ek-7 de kişiye ait sağlık bilgi formu hazırlanarak yayımlanmıştır. Belirlenen formlar dışında bu merkezlerde başkaca bir formun yürütülen çalışmalar kapsamında kullanılması da mümkün ve uygun değildir.” demiştir.

Sağlık Bakanlığı ve MEB arasında kurulacak çalışma grubu ile bu sorunun kökünden çözüleceği beklenmektedir.