Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulumuz:

1. Dr. Altuğ Canözler
2. Dr. Ahmet Damar
3. Dr. Tayfun Tezcan