Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

28.04.2018 de yapilan Yönetim Kurulu toplantısında

1.  Yönetim Kurulu üyelerimizden Dr. Fevzi TURGUT ve Dr. Hatice SEMERCİ’nin vermiş oldukları Olağanüstü Genel Kurul çağrısı isteği içeren dilekçelerine istinaden ve Tüzüğümüzün ilgili maddesi gereği, Olağanüstü Genel Kurulun 19.05.2018 tarihinde saat 13:00 de BALHED büro adresinde, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının 26.05.2018 tarihinde saat 13:00 de yine aynı adresde yapilmak üzere; Yönetim Kurulumuz, oy birligi ile Olağanüstü Genel Kurul kararı  almıştır.

2. Olağanüstü Genel Kurul gündemi:

1. Açılış
2. İstiklal marşı okunması ve saygı duruşu
3. Divan teşekkülü
4. Derneğin 1 yıllık değerlendirilmesi
5. Gündem için ek dilekçe alınması
6. Ek dilekçelerin görüşülmesi.